دات نت نیوک
تماس با ما

021-88960492

آدرس ایمیل

lalehgallery.art@gmail.com

Menu
نمایشگاه ماه دوم در نگارخانه لاله
  نمایشگاه "ماه دوم" در نگارخانه لاله گشایش می یابد. در"نمایشگاه ماه دوم" منتخبی از آثار نقاشان معاصر ایران نقاشی ايران در دهه های بيست تا پنجاه ه . ش پا به عرصه جديدی گذاشت، كه در اين راه به دستاوردهای متفاوتی نسبت به سنت های گذشته دست يافت.  اين موج نو بيشتر در جهت شناخت نوينی در تكنيك و اجرا بود كه بعدها اين حركت هنری، هنرنوگرا خوانده شد. در نقاشی نوگرا هميشه اشتياق اصلی معطوف به ساختن چيزهايی بود كه چشم انداز جديدی از جهان را عرضه كنند. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که‌ انگیزه‌های ابداع و کسب نوعی هویت، محور تجربیات‌‌ برخی‌ از هنرمندان نوپرداز ایرانی را تشکیل می‌دهد. در این‌ نوع‌ گرایشها، عناصر بارز هنر ایران با تجربیات هنر امروز به هم آمیخته گشته و تلاش شده‌ تا همان هم‌نهادی‌ا... (ادامه مطلب)